آموزش مبانی، اصول و تهدیدات امنیتی

آموزش مبانی، اصول و تهدیدات امنیتی امنیت نرم افزارها امری بدیهی در نوشتن یک نرم افزار است. در این دوره با چندین حمله و راه های مقابله با آن آشنا می شوید. سرفصل: مقدمه افشای اطلاعات تزریق پیکربندی ایده های بزرگ نتیجه Security Threats, Principles, and FundamentalsPublisher: WintellectNOWAuthor: Bill SempfDuration: 00:40:05Link:https://www.wintellectnow.com/Videos/Watch?videoId=writing-secure-applications-part-1-threats-principles-and-fundamentalsSecurity …

ادامه نوشته »