یادگیرندگان متعهد یادگیرندگان فعالی هستند که دانش بیشتری کسب می کنند. برای ایجاد آموزش تصویری جذابتر، تعامل، کلید اصلی است. خوشبختانه Camtasia مجموعه ای از ابزارها را برای اضافه کردن عناصر تعاملی به آموزش الکترونیکی مبتنی بر ویدئو ارائه می دهد. در این دوره با نحوه ایجاد گام به گام ویدئوها برای ارائه بهتر،  اضافه کردن امتحانات تعاملی، ناوبری، و لینک به منابع خارجی، نحوه اکسپورت ویدئو ها با حفظ خواص تعاملی خود و غیره آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • معرفی دوره
 • ایجاد hotspots تعاملی
 • لینک به منابع خارجی
 • اضافه کردن امتحانات
 • اکسپورت ویدیوهای تعاملی
 • ذخیره ویدئو ها در Screencast.com

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد آموزش ویدئویی تعاملی
 • ضبط صفحه با استفاده از Camtasia
 • hotspots تعاملی
 • طراحی hotspots
 • افزودن hotspots تعاملی
 • تعیین اکشن ها برای hotspots
 • ایجاد ویدیوهای تعاملی
 • نمونه هایی از ویدیوهای تعاملی
 • پیوند به یک منبع خارجی
 • Video branching
 • اقدام برای ادامه دادن
 • صادرات یک ویدیو تعاملی
 • Screencast.com چیست؟
 • اکسپورت یک ویدئو با hotspots – مک
 • اکسپورت یک ویدئو با hotspots – ویندوز
 • اضافه کردن امتحانات و نظرسنجی ها
 • ویژگی امتحان
 • افزدن امتحان به ویدئو
 • افزودن سوالات و سفارش سازی امتحان
 • اکسپورت ویدئو با امتحان
 • تولید و اکسپورت یک ویدیو با امتحان: مک
 • تولید و اکسپورت یک ویدیو با امتحان: ویندوز
 • دریافت نتایج امتحان
 • نتیجه
 • افزودن عناصر دبگر
 • مراحل بعدی