خانه / برنامه نویسی / کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML

html programming book 5491 تصویر

موجود است

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML

نویسنده:Wallace Jackson

مترجم:جواد قنبر

ناشر:کیان

سال انتشار:۱۳۹۷

نوبت چاپ:اول

تعداد صفحات:۲۷۸

ویراست:فاطمه علی اکبری

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۳۰۷-۲۱۴-۵

زبان:فارسی

وزن:۴۱۷ گرم

۲۵,۵۰۰ تـــــومان

توضیحات

در کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML که برگرفته از مجموعه کتاب های جدید Quick Reference از انتشارات مطرح و پر کاربرد Apress است، سعی شده تا اصول و مبانی اساسی زبان برنامه نویسی مورد نیاز کاربران دانشگاهی و هنرآموزان فنی و حرفه ای، مطابق با سرفصل های آموزشی در یک کتاب کوچک و کامل مطرح شود. مزیت اصلی چنین طرحی امکان ارایه آن در طول یک ترم تحصیلی با توجه به عدم اضافه گویی در کنار کامل بودن دستور ها و سرفصل های زبان برنامه نویسی مطرح شده به عنوان یک کتاب مرجع است و با این حساب، در گام اول نیاز به مرجع کامل و کوچک را رفع کرده است.

سرفصل کتاب

فصل اول : تاریخچه HTML5 : گذشته و آینده زبان نشانه گذاری HTML

 • تعریف HTML5 و ساختار دستوری آن
 • توضیحات یا Comment
 • دسته بندی تگ ها

فصل دوم : اسناد HTML5 تعریف سند سطح بالا

 • تگ های تعریف سند HTML5
 • تگ DOCTYPE : تعریف نوع سند در برنامه نویسی HTML
 • نوع سند X HTML 1.0 : X HTML
 • نوع سند HTML4.01 : HTML4
 • تگ HTML : تعریف ریشه ی سند
 • تگ HEDA : پیکربندی سند HTML5
 • تگ BODY : در برگیرنده محتوای سند

فصل سوم : بهینه سازی موتور جستجوی HTML5 :Title و Meta

 • تگ های HEDA در HTML5
 • تگ TITLE : تعریف عنوان سند HTML5
 • تگ META : تعریف خصوصیات سند
 • تگ BASE : پیکر بندی یک URL برای سند

فصل چهارم : ارجاع در HTML5 : استفاده از پیوند های خارجی Favicon ها

 • تگ HEDA برای پیوند فابل های خارجی
 • ارتباط LINK : انواع Asset های خارجی
 • پیوند به یک آیکون : استفاده از Favicon
 • پیوند به یک برگه سبک
 • پیوند به پرو فایل نویسنده : فهرست جست و جو
 • تگ LINK : پارامتر های اختیاری تگ LINK

فصل پنجم : پردازش HTML5 : استفاده از CSS و جاوا اسکریپت

 • تگ HEDA برای اضافه کردن عملیات
 • تگ SCRIPT : استفاده از برنامه نویسی
 • پارامتر : SRC خارجی سازی Asset های
 • پارامتر های ASYNC و DEFER
 • به تاخیر انداختن جاوا اسکریپت
 • پارامتر NAME : نام گذاری پیوند ها
 • پارامتر SHAPE : تعریف شکل ها
 • پردازش موازی جاوا اسکریپت : پارامتر<async>
 • پارامتر CHARSET
 • تگ NOSCRIPT هشداری برای کاربران
 • استفاده از تگ های SCRIPT به صورت داخلی
 • تگ STYLE : سبک بندی کد HTML5

فصل ششم : پارامتر های HTML5 : استفاه از ویژگی های تک سراسری

 • پارامتر های سراسری برنامه نویسی HTML برای تمام تگ ها
 • پارامتر های سراسری HTML5
 • پارامتر CONTENTEDITABLE
 • پارامتر CONTEXTMENU
 • پارامتر DATA : تعریف داده های اختصاصی
 • پارامتر DRAGGABLE
 • پارامتر DROPZONE
 • پارامتر HIDDEN : پنهان کردن محتوای عنصر
 • پارامتر SPELLCHECK : کنترل املای محتوا
 • پارامتر TRANSLATE
 • پارامتر های سراسری قدیمی از HTML5
 • پارامتر ACCESSKEY
 • پارامتر CLASS
 • پارامتر DIR : تعریف جهت درج متن
 • پارامتر ID : شناسایی عناصر محتوا
 • پارامتر LANG : تعریف زبان مربوط به یک عنصر
 • پارامتر STYLE
 • پارامتر TABINDEX
 • پارامتر TITLE

فصل هفتم : ناوبری HTML5 : به کارگیری تگ Anchor برای فوق متن

 • پارامتر های تگ <a> پارامتر های فوق متن HREF
 • پارامتر HREFLANG : پشتیبانی زبانی
 • پارامتر DOWNLOAD : دانلود فایل ها
 • پارامتر MEDIA : کدام دستگاه مدیا
 • پارامتر TARGET : سند فوق متن در کجا باز شود؟
 • پارامتر REL : تعریف رابطه با پیوند فوق متن
 • پارامتر TYPE : انواع MIME ، Media، و File
 • پارامتر های تگ Anchor
 • پارامتر CHARSET
 • پارامتر COORDS : تعریف مختصات
 • پارامتر: NAME نام گذاری پیوند ها
 • پارامتر: REV سند فوق متن کجا باز می شود؟
 • پارامتر SHAPE : تعریف شکل ها

فصل هشتم : مولتی مدیا در HTML5 : استفاده از Asset های جدید مدیا

 • پشتیبانی جدید مدیا در HTML5
 • تصویر سازی دیجیتالی : به کارگیری تگ <img>
 • صوت دیجیتال : به کارگیری تگ <audio>
 • ویدیوی دیجیتال : به کارگیری تگ <vidio>
 • تصویر سازی دیجیتال : به کارگیری تگ <svg>
 • نقاشی دیجیتال با استفاده از جاوا اسکریپت

فصل نهم : سازمان دهی محتوای HTML5 : سلسله مراتب محتوای سند

 • تگ های سازمان دهی محتوای HTML5
 • تگ های سطح سرفصل : بخش بندی منطقی محتوا
 • تگ <hr> تقسیم بندی بصری محتوای متن
 • تگ Address مشخص کردن اطلاعات آدرس

فصل دهم : سمانتیک های HTML5 : تعریف اسناد سمانتیک

 • سازمان دهی محتوای سمانتیک HTML5
 • تگ های قطعه ای HTML5
 • تگ SECTION : تعریف بخش ها یا قطعات سند
 • تگ HEADER : تعریف محتوای مقدماتی سند
 • تگ FOOTER : اطلاعات پاورقی
 • تگ های تعریف سمانتیک نوع محتوا در HTML5
 • تگ MAIN
 • تگ NAV : تعریف رابطه کاربری ناوبری برای سند
 • تگ ARTICLE : تعریف مقالات در سند HTML5
 • تگ ASIDE : تعریف نوار های جانبی
 • تگ های جدید تعریف، طرح مدیای سمانتیک
 • تگ های FIGURE و FIGCAPTION
 • تگ های تعریف جزئیات سمانتیک سند
 • تگ های DETAILS و SUMMARY
 • تگ های MARK و TIME

فصل یازدهم : قالب بندی HTML5 : انتشار محتوای مبتنی بر متن

 • ایجاد محتوای متنی در HTML5 جهت انتشار
 • قالب بندی متن در HTML5
 • تگ های سبک بندی متن در HTML5
 • تگ های شکن در HTML5 : شکن خط و
 • تغییر اندازه ی متن در HTML5
 • جهت گیری متن در HTML5 : تگ های
 • نقل قول متن در HTML5 : تگ CITE
 • موارد خاص متنی در HTML5

فصل دوازدهم : تگ های عبارت سازی HTML5 : به کارگیری متن های غیر استاندارد

 • تگ های عبارت سازی در HTML5
 • سبک بندی عبارت در HTML5
 • تگ DFN : تعریف اصطلاحات و عبارات
 • تگ STRONG : تعریف مجموعه ی اصطلاحات
 • تگ EM : تاکید بر مجموعه ی اصطلاحات
 • تگ های درج و ورود عبارات در HTML5
 • تگ KBD : تعریف ورودی صفحه کلید
 • تگ TT : تعریف ورودی تله تایپ
 • تگ های کدنویسی عبارت در HTML5
 • تگ Code : تگه های کد و فهرست های نمونه ی کد
 • تگ SAMP : اضافه کردن خروجی کد نمونه
 • تگ VAR : اضافه کردن متغییر های کد

فصل سیزدهم :  فهرست ها در HTML5

 • تگ های فهرستی در HTML5 اطلاعات
 • فهرست های سبک گذاری شده در HTML5
 • تگ LI
 • تگ UL
 • تگ OL
 • فهرست های تشریحی HTML5
 • تگ DL
 • تگ DT
 • تگ DD

فصل چهاردهم : جدول در HTML5 ساخت داده ها در ساختار جدولی

 • تگ های جدولی در HTML5 : اطلاعات جدولی
 • ساخت جدول سطح بالای برنامه نویسی HTML
 • تگ TABLE
 • تگ CAPTION : اضافه کردن سر لوحه به جدول
 • تعریف محتوای جدول در HTML5
 • تگ TH
 • تعریف، جدول های پیچیده
 • تگ THEAD
 • تگ TBODY
 • تگ TFOOT
 • تعریف ستون جدول

قصل پانزدهم : ساخت فرم با استفاده از تگ های HTML5

 • تگ های فرم در HTML5 : اطلاعات تعاملی
 • ساخت یک فرم ساده ی HTML
 • تگ FORM
 • تگ INPUT : اضافه کردن فیلد های درج
 • تگ LABEL : تعریف برچسب متنی
 • گروه های محتوای فرم در برنامه نویسی HTML
 • تگ TEXTAREA : تعریف یک بلوک
 • تگ FIELDSET : گروه بندی فیلد های
 • تگ LEGEND : اضافه کردن فهرست علایم و
 • انتخاب گزینه های فرم در برنامه نویسی HTML
 • تگ های SELECT و OPTION
 • تگ های OPTGROUP : گروه بندی
 • تگ BUTTON : ایجاد دکمه های رابطه کاربر
 • تگ های جدید فرم HTML5
 • تگ KEYGEN
 • تگ OUTPUT

فصل شانزدهم : تعیین موقعیت در HTML5

 • تعریف محدوده های متنی
 • استفاده از id در مقابل Name در مقابل Class
 • شناسه ها : استفاده از CLASS
 • نام ها : نام گذاری فرم ها، کنترل و عناصر UI
 • تعریف نواحی سند : به کارگیری تگ DIV
 • خصوصیت DISPLAY
 • تگ DIV
 • پیوند یکپارچه ی تصویر : استفاده از DIV ها

فصل هفدهم : اسکریپت نویسی HTML5 : به کارگیری جاوا اسکریپت و تگ <script>

 • به کارگیری جاوا اسکریپت : تگ SCRIPT
 • اجرای جاوا اسکریپت : تجزیه ی همزمان
 • قالب های جاوا اسکریپت
 • کد جاوا اسکریپت درون برنامه ای
 • پنهان سازی یا عدم پنهان سازی جاوا اسکریپت
 • توضیحات برنامه نویسی HTML
 • توضیحات X HTML

فصل هجدهم : سبک بندی در HTML5

 • برگه های سبک آبشاری : تاریخچه ی CSS
 • به کارگیری CSS3 همراه با HTML5
 • قالب های CSS3
 • پارامتر SCOPED
 • کد درون برنامه ای CSS3

فصل نوزدهم : رندر بلادرنگ در HTML5

 • استفاده از تگ CANVAS
 • اعلان CANVAS در HTML5
 • ترسیم روی کانواس : متدها و
 • سه بعدی تعاملی: رندر کردن WebGL

فصل بیستم : پلاگین های HTML5

 • به کارگیری تگ های <object> ،<embed>
 • برنامه های پلاگین : تگ EMBED
 • اپلت های Java و JavaFX
 • تعبیه و درج اشیا در HTML5
 • اعلان پارامتر ها : به کارگیری تگ PARAM
 • تگ SELECTION درج یا عدم درج

فصل بیست و یکم : فریم های HTML5

 • تگ های قدیمی: تگ FRAMESET و
 • فریم های HTML5 : به کارگیری تگ IFRAME
 • استفاده از Object یا Frame : مباحث تکمیلی

فصل بیست و دوم : تگ های HTML5.1 استفاده از عناصر Menu و Dialog

 • منوی برنامه در HTML5 تگ MENU HTML
 • مقداردهی منو های HTML5 : تگ MENUITEM
 • ساخت منو های فرعی : به کارگیری
 • کادر های محاوره ای برنامه در HTML5

پیوست ۱ : NetBeans : راه اندازی محیط توسعه ی یکپارچه برای HTML5

 • ساخت ایستگاه کاری توسعه ی برنامه نویسی HTML
 • ایستگاه های کاری توسعه : پیش نیاز سخت افزاری
 • ایستگاه کاری توسعه ی HTML5
 • Java 8 : نصب زیر بنای مربوط به ۸٫۱ NetBeans
 • ۸٫۱  NetBeans : دانلود NetBeans HTML IDE

پیوست ۲ : Eclipse : راه اندازی محیط توسعه ی یکپارچه ی HTML5

 • راه اندازی ایستگاه کاری توسعه ی برنامه نویسی HTML
 • ایستگاه های کاری توسعه : پیش نیاز سخت افزاری
 • ایستگاه کاری توسعه ی HTML5
 • Java 8 : نصب زیر بنای مربوط به Eclipse Mars
 • Eclipse 4.5 : نصب Eclipse Mars HTML IDE

پیوست ۳ : راه اندازی محیط توسعه ی جدید برای محتوای مدیا

 • راه اندازی ایستگاه های کاری جدید تولید محتوا
 • سخت افزار مورد نیاز
 • محیط جدید توسعه ی محتوای مدیای منبع باز
 • GIMP 2.8 : ترکیب و ویرایش تصاویر دیجیتال
 • Blender : متحرک سازی ، رندر کردن و
 • Inkscape : نقاشی دیجیتالی و تصویر سازی
 • Audacity : ویرایش صوت دیجیتال و
 • افکت های بصری
 • ویرایش ویدیوی دیجیتال

نوشته کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی HTML اولین بار در سورس سرا – آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.


لينک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رایگان سورس کتاب بیسیک فور اندروید

همانطور که قبلا صحبت کردیم یکی از راه های یادگیری و آموزش برنامه نویسی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *