ویژوال استودیو یک IDE قدرتمند با ویژگی های متعدد و میانبرهای صفحه کلید است که با استفاده ی زیاد در طول سال ها آنها را فرا خواهید گرفت.  در این کارگاه آموزشی شما برای تبدیل شدن به Visual Studio Power User و تسلط بر ابزارهای محبوب توسعه مایکروسافت آماده می شوید.