خانه / برنامه نویسی / منو ها (Menus) در الکترون – آموزش Electron

منو ها (Menus) در الکترون – آموزش Electron

const {app, BrowserWindow, Menu, MenuItem} = require(‘electron’)

const url = require(‘url’)

const path = require(‘path’)

let win

function createWindow() {

   win = new BrowserWindow({width: 800, height: 600})

   win.loadURL(url.format ({

      pathname: path.join(__dirname, ‘index.html’),

      protocol: ‘file:’,

      slashes: true

   }))

}

const template = [

   {

      label: ‘Edit’,

      submenu: [

         {

            role: ‘undo’

         },

         {

            role: ‘redo’

         },

         {

            type: ‘separator’

         },

         {

            role: ‘cut’

         },

         {

            role: ‘copy’

         },

         {

            role: ‘paste’

         }

      ]

   },

   {

      label: ‘View’,

      submenu: [

         {

            role: ‘reload’

         },

         {

            role: ‘toggledevtools’

         },

         {

            type: ‘separator’

         },

         {

            role: ‘resetzoom’

         },

         {

            role: ‘zoomin’

         },

         {

            role: ‘zoomout’

         },

         {

            type: ‘separator’

         },

         {

            role: ‘togglefullscreen’

         }

      ]

   },

   {

      role: ‘window’,

      submenu: [

         {

            role: ‘minimize’

         },

         {

            role: ‘close’

         }

      ]

   },

   {

      role: ‘help’,

      submenu: [

         {

            label: ‘Learn More’

         }

      ]

   }

]

const menu = Menu.buildFromTemplate(template)

Menu.setApplicationMenu(menu)

app.on(‘ready’, createWindow)


لينک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

بررسی دقیق پروتکل ICMP – گیت

شبکه های مدرن، بزرگتر و پیچیده تر می شوند. در این دوره، شما می توانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *