Flexbox مجموعه ای از ویژگی های CSS است که به شما امکان انعطاف پذیری برای محتوا را می دهد. با flexbox شما می توانید جهت، تراز، اندازه و نظم عناصر را بدون در نظر گرفتن اندازه اصلی و سفارش خود در HTML تغییر دهید. در این دوره با CSS Flexbox Layout آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی Flexbox
 • اصطلاح شناسی و مبانی Flexbox
 • ایجاد Flex Container
 • Flexbox Properties
 • آیتم های Flex
 • توزیع فضای داخل کانتینر فلکس
 • تغییر Order آیتم های Flex
 • آیتم ها و توزیع فضا
 • ایجاد طرح بندی با Flexbox
 • ساخت یک نوار ناوبری با Flexbox
 • ایجاد یک طرح بندی دو ستون با Flexbox
 • ایجاد یک طرح بندی سه ستون با Flexbox
 • ایجاد پاورقی با Flexbox
 • ساخت یک طرح بندی با Flexbox
 • چالش ستون های Flexbox