در هنگام ذخیره رمز عبور کاربر مهم ترین چیز این است که همیشه باید هش کردن کلمه عبور خود را به خاطر داشته باشید.

هشینگ یک فرایند یک طرفه برای حفاظت از داده با یک الگوریتم قوی است. از سال ۲۰۱۷، الگوریتم هشینگ پذیر پذیرفته شده bcrypt است.