در این کارگاه با ایجاد، دستکاری و خروجی متغیرهای عددی از جمله عدد صحیح و floats آشنا شوید.

راه اصلی برای ذخیره اطلاعات در وسط یک برنامه PHP استفاده از یک متغیر است. متغیرهای پی اچ پی برای ذخیره سازی مقادیر مانند مقادیر عددی، رشته های کاراکتر یا آدرس های حافظه استفاده می شوند.