نوشتن تست های واحد بخش مهمی از یک برنامه نویسی خوب نرم افزار است. در این دوره با انجام تست واحد با Catch، اجرای Catch از خط فرمان، نحوه استفاده از ابزارهای تست،  نحوه ایجاد تست های قابل نگهداری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Catch
 • این دوره برای چه کسی است؟
 • معرفی تست های واحد
 • چرا تست های خودکار نوسته می شود؟
 • معرفی Catch
 • شروع کار با Catch
 • نوشتن تست با Catch
 • شرح پروژه نمونه
 • مقایسه Catch  با فریمورک های تست واحد سنتی
 • خلاصه
 • سازماندهی تست ها با Catch
 • چرا باید به اسامی تست ها اهمیت دهید؟
 • اجتناب از تست هایی با نام بد
 • نوشتن نام تست واحد خوب
 • اجرای Catch از خط فرمان
 • افزودن تگ ها به تست
 • تگ های مخصوص Catch
 • استفاده از تگ ها
 • ایجاد نام مستعار تگ
 • آرگومان های خط فرمان
 • Asserting با Catch
 • معرفی ماژول
 • چرا باید به Test Failures اهمیت دهید؟
 • یا استفاده از Multiple Assertions در یک تست خوب است؟
 • استفاده از REQUIRE و CHECK
 • نحوه مدیریت Multiple Assertions در تست
 • Asserting برای استثناها
 • اضافه کردن اطلاعات بیشتر با استفاده از ماژول های ورود به سیستم
 • استفاده از تبدیل های رشته ای
 • مدیریت کد تکراری
 • Code Duplication در تست های یکپارچه سازی و واحد
 • DRY در مقایسه DAMP
 • استفاده از Test Fixtures
 • مشکل استفاده از Test Fixtures
 • استفاده از بخش ها
 • معرفی BDD
 • نوشتن سناریوهای BDD با استفاده از Catch
 • دمو: نوشتن سناریوهای BDD با استفاده از Catch
 • خلاصه