فرایند مدیریت پروژه را در این دوره بیاموزید. در این دوره با مفهوم سازی ایده با طرح های ساده، تصحیح فریم های تعاملی، مدل ها و نمونه های اولیه، ایجاد ایده ها برای یک وب سایت و یک برنامه تلفن همراه با استفاده از چیزی بیش از یک قلم و کاغذ، ابزارهایی مانند POP و Balsamiq، برقراری ارتباطات پیچیده تر و تعاملات آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مفهوم سازی راه حل
  • آشنایی با Wireframing
  • Wireframe ،mockup و prototype
  • Sketching
  • یک برنامه تلفن همراه را طراحی کنید
  • از POP استفاده کنید
  • مقدمه ای بر Balsamiq
  • ساخت یوتیوب در Balsamiq