پایه و اساس مدیریت کاربران و گروه ها، Group Policy و امنیت در ویندوز سرور ۲۰۱۹ اکتیو دایرکتوری می باشد. در این دوره آموزشی یاد می گیرید چگونه سرویس های  اکتیو دایرکتوری را در محیط های سازمانی مدیریت کنید. همراه با مدرس این دوره یاد می گیرید که چگونه دامین از نوع Child و یاTree را ایجاد کنید، روابط اعتمادی را ایجاد کرده و یک رابطه اعتمادی در Forest راه اندازی کنید. همچنین یاد می گیرید چگونه سایت ها و زیر شبکه ها را در AD DS ایجاد کنید. علاوه بر آن می آموزید که چطور تبادل اطلاعات در بین نواحی مختلف در سرتاسر محیط اکتیو دایرکتوری صورت می گیرد.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • مدیریت AD DS در ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • مدیریت زیرساخت AD DS دایرکتوری
 • ایجاد یک دامین از نوعChild
 • ایجاد یک دامین از نوع Tree
 • ایجاد دومین Forest
 • راه اندازی یک رابطه اعتمادی درForest
 • مدیریت سایت ها و تبادل اطلاعات بین آنها در AD DS
 • ایجاد سایت ها
 • ایجاد زیر شبکه ها
 • پیکربندی Replication در AD DS