همچنان که شرکت ها با سرعت و به مقدار زیاد محتوای ویدئویی تولیدمی کنند، سری آموزش های موجود در محیط وب، یک روش جالب برای جذب مخاطبان بوده و باعث می شود بهتر با داستان برند شما ارتباط برقرار کنند. سری آموزش های آنلاین می توانند آسان و بدون زحمت به نظر می رسند، این مطلب منجر به انگیزه، و شور واشتیاق بیشتر در مخاطبان شده، و نیاز برنامه ریزی برای ارسال محتوا دراین نوع رسانه را می رساند. مدرس این دوره و عضو موسسه theC47 که درمورد تولید فیلم،فیلمبرداری،مشاوره و آموزش فعالیت می کند، تمام چیزهایی را که قبل از استفاده دوربین ها نیاز دارید را به اشتراک می گذارد، مدرسه مانگونه که به مالکان Underground Sun (یک شرکت و برند تجاری که در زمینه موسیقی فعالیت می کند) کمک کرد، یک بینش عملی به شما می دهد، تا درگیر هرمرحله ازفرایند تولید، ازقسمت های برنامه ریزی گرفته تا ارائه محتوا بشوید. همچنین این دوره با دو قسمت از سری  ادامه پیدا می کند. خواه شما به مهارت ایجاد محتوی ویدئویی برای کسب و کار خود نیاز داشته باشید، وی فقط بخواهید یک داستان برند عالی را بازگو کنید، این دوره به شما کمک خواهد نمود.

مباحث دوره:

 • برند خود را با سری ویدئو های وب ارتقا دهید
 • یک سری وب از چه چیزهایی تشکیل یافته است؟
 • چرا باید برای کسب و کار خود یک سری وب ایجاد کنیم؟
 • هدف خود را پیدا کنید
 • تعریف برند خود
 • طرح ریزی قسمت های سریوب خود
 • اسباب و وسایل خود را انتخاب کنید
 • انتخاب دوربین خود
 • تجهیزات روشنایی
 • شروع به فیلم برداری برای سری وب خود کنید
 • فیلم برداری بیرونی
 • تدوین از نوع B-roll و وارد کردن ها
 • فیلمبرداریدرجاده
 • عملیات پس از تولید و پرداخت نهایی
 • انتخاب فرمت سری ها
 • تحویل سری ها
 • چگونگی ادامه مسیر
 • عملیات ترکیب یا Mixdown : قسمت اول