توابع Django view ساده و آسان برای استفاده هستند، اما گاهی اوقات کارهای تکراری زیادی را مجددا تکرار می کنید. خوشبختانه، جنگو یک راه برای ایجاد View به عنوان کلاس ارائه می دهد که می تواند منجر به کد های تمیزتر و قابل استفاده مجدد شود. در این دوره با View کلاس محور آشنا شوید.

سرفصل:

 • View کلاس محور چیست؟
 • View Class
 • مبانی View
 • TemplateView
 • ListView و DetailView
 • فهرست و جزئیات
 • CRUD Views
 • سفارش سازی View کلاس محور
 • متدهای Overriding
 • Override get_queryset
 • Franken-Views
 • ترکیب DetailView و DeleteView
 • Mixins
 • LoginRequiredMixin
 • مخلوط سفارشی
 • View کلاس محور در جنگو