انجام تست واحد می تواند سخت باشد، به ویژه هنگامی که شما در برابر سیستم های زنده تست می کنید. داده پایگاه داده ها می توانند تغییر کنند، API ها می توانند از بی بروند و دسترسی به سیستم های فایل ها می تواند کند شود. استفاده از test doubles در تست های واحد می تواند به کاهش بسیاری از تلاش ها و مشکلات شما پایان دهد. در این دوره با مبانی SinonJS، تست واحد با کابخانه SinonJS، هر test doubles که SinonJS پیشنهاد می دهد، سینتکس، مشکلات تست مانند  داده های XHR در مرورگر، کارکرد اکوسیستم سینون و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تست در Globomantics
 • نصب پیش نیاز ها
 • توابع
 • Stub چیست؟
 • Spies درمقابل Stubs
 • Mock چیست؟
 • استفاده از Mocks
 • Matchers چیست؟
 • Matchers سفارشی
 • Sandbox چیست؟
 • توابع Sandbox
 • و غیره