در این کارگاه با نرم افزار محبوب Observer Design Pattern آشنا می شوید. استفاده از  observer pattern در جاوا بسیار رایج است. برای مثال، شما می توانید یک شنونده را برای یک دکمه در یک رابط کاربری تعریف کنید.