برای اشکال زدایی native، ویژوال استودیو این امکان را فراهم می کند تا به محض اینکه مشکلی به وجود آمد برنامه را متوقف کند. با فشار دادن دکمه F5 می توانید اشتباهات را ببینید. در این دوره با فرآیند تنظیمات breakpoints آشنا می شوید تا دقیقا زمانی که می خواهید توقف کنید، متوقف شوید. علاوه بر counts، conditionals و multithreading تعداد زیادی از breakpoint دیگر نیز در این دوره آموزش داده می شود.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • Visual Studio Breakpoint Syntax
 • Native Breakpoint Types
 • تابع
 • اصلاح کننده های Hit Count Breakpoint
 • اصلاح کننده های Conditional Expression Breakpoint
 • اصلاح کننده های Breakpoint تغییرات متغیرها
 • اصلاح کننده های Filter Breakpoint
 • اصلاح کننده های Tracepoint Breakpoint
 • آیا شما می توانید Conditions را ترکیب کرده و چندین Breakpoints در همان خط داشته باشید؟
 • (Data Breakpoints (AKA Global Memory Breakpoints
 • نتیجه