Microsoft Fakes یک ابزار است که به شما کمک می کند تا کد را از وابستگی های آن در تست های واحد خود جدا کنید. در این دوره با نحوه استفاده از آن جهت تست اپلیکیشن ASP.NET MVC با استفاده از Stubs و Shims برای سناریوهای تست مشترک، از جمله تست کامپونت ها با وابستگی به متدهای استاتیک یا کلاس های مهر و موم شده که قبلا نمی توانستند جدا شوند آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تست واحد و جداسازی
 • Microsoft Fakes
 • Stubs
 • Shims
 • معرفی Fakes در پروژه ASP.NET MVC
 • توسعه مبتنی بر تست
 • Stub و پیکربندی متدها
 • Stubs و پیکربندی خواص
 • Stubs و رویدادها
 • Shims و کلاس های مهر و موم شده
 • Shims و اعضای استاتیک
 • Diagnostics و Test Runner
 • خلاصه