آیا برای شما مهم است که چندین سینما، کافه، تئاتر، پارک و سایر موسسات در این نزدیکی وجود دارد؟ اگر چنین است، پروژه Wollongong برای شما مناسب است. این پروژه با بهره گیری از هوش مصنوعی تا محل مورد نظر را بر اساس تعداد امکانات، نزدیکی به توقف حمل و نقل عمومی یا معیارهای دیگر که تعیین می کنید پیدا کند. در این دوره با نحوه کار با Wollongong و ادغام ان با Bing Maps برای ایجاد تجربه کاربری درجه اول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • استفاده از پروژه Wollongong
 • مفاهیم پروژه Wollongong
 • مدیریت سرویس
 • اشتراک در سرویس پروژه Wollongong (نسخه ی نمایشی)
 • اصطلاح شناسی پروژه Wollongong
 • Isocrones
 • حالت مسیر
 • مسیر جلوگیری می کند
 • دسته بندی ها
 • Bing Maps NavJoin API
 • کار با NavJoin API
 • سرویس های Bing Map
 • API های اضافی
 • ادغام با Bing Map Services
 • مراحل بعدی