در این دوره با نحوه استفاده از سرویس Custom Vision برای ساخت مدل های طبقه بندی پیشرفته تصویری که توسط شبکه های عصبی که آبجکت ها را در عکس ها تشخیص می دهند پشتیبانی می شود، نحوه استفاده از Custom Vision API برای ایجاد برنامه هایی که از مدل هایی که می سازید استفاده می کنید و حتی مدل های برنامه نویسی آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم Custom Vision
 • مدیریت سرویس
 • گرفتن کلیدهای Custom Vision (نسخه ی نمایشی)
 • اصطلاح شناسی Custom Vision
 • طبقه بندی ها و پروژه ها
 • دامنه ها
 • آموزش یک مدل
 • تکرارها
 • Custom Vision Training API
 • استفاده از Custom Vision Training API
 • پیش بینی ها
 • Precision و Recall
 • استفاده از Custom Vision Prediction API
 • گام های بعدی