در هسته توسعه اپلیکیشن ها برای Microsoft Azure یک دانش کامل از ایمن سازی داده است. در این دوره با محافظت از پیکربندی اپلیکیشن و داده از دسترسی غیر مجاز، ایمن سازی تنظیمات پیکربندی اپلیکیشن مانند رشته های اتصال پایگاه داده با استفاده از Azure Key Vault و MSI، رمزنگاری سرویس ذخیره سازی Azure برای داده، ADE و Azure SQL Database Always Encrypted برای محافظت از داده دربرابر سرقت دیسک یا مطابق با استانداردهای امنیتی و ایمن سازی ارتباطات سرور-کلاینت با استفاده از SSL / TLS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • MyAddressBookPlus
 • بهبود ایمنی
 • حفاظت از اسرار و کلید های اپلیکیشن با Azure Key Vault و MSI
 • درک Microsoft Azure Key Vault
 • پیکربندی Azure Key Vault
 • ابزارهای مفید برای توسعه دهندگان
 • درک Managed Service Identity
 • نحوه کارکرد SSE
 • فرمان های پاورشل برای SSE
 • درک (Microsoft Azure Disk Encryption (ADE
 • پیاده سازی ارتباطات SSL/TLS
 • و غیره