در هسته توسعه راه حل های نگهداری، دانش کاملی در مورد پیکربندی اپلیکیشن ها است. در این دوره با ایجاد و اسقرار اپلیکیشن های NET Core. در Microsoft Azure، بررسی NET Core configuration API. و قابلیت های آن، پیکربندی اپلیکیشن ASP.NET Core، نحوه refactor کردن اپلیکیشن با جایگزین کردن مقادیر کدنویسی شده با تنظیمات پیکربندی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آیا این دوره برای شما است؟
 • اپلیکیشن بدون پیکربندی
 • Course Roadmap
 • پیکربندی در NET Core.
 • ایجاد اپلیکیشن NET Core.
 • شروع کار با ConfigurationBuilder
 • استفاده از متغیرهای محیط برای پیکربندی
 • ایجاد اپلیکیشن های ASP.NET Core
 • تزریق تنظیمات پیکربندی ساده
 • استفاده از Configuration Subsections
 • پیکربندی اپلیکیشن ASP.NET Core در Azure
 • استقرار در مایکروسافت Azure با ویژوال استودیو
 • و غیره