MEAN Stack یک اکوسیستم توسعه قدرتمند است که با گزینه های متعدد برای استفاده از کد پیش ساخته و زیرساخت ها به عنوان نقطه شروع برای ساخت برنامه های کامل است. در این دوره با مزایا و معایب راه حل های پیش ساخته شده آشنا می شوید. همچنین ساخت اپلیکیشن های MEAN با فریمورک های scaffolding را می آموزید. توجه: در نسخه ی نمایشی برای این ویدئو فرض بر این است همانطور که در قسمت ۱ توضیح داده شده شما MongoDB و Node.js را نصب کرده اید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Scaffolding چیست؟
  • راه حل هایی برای استفاده از Scaffolding در MEAN
  • دلایل احتیاط با Scaffolding
  • Yeoman و ژنراتور (دمو)
  • MEAN.io (دمو)
  • Bitnami MEAN Installer (دمو)
  • لینک ها و مطالعات بیشتر