D3.js یک کتابخانه جاوا اسکریپت است که برای نمایش داده های دیجیتال در فرم پویای گرافیکی طراحی شده است. D3 به شما کمک می کند که به داده ها با استفاده از HTML، SVG و CSS زندگی ببخشید. همچنین امکان کنترل بیشتری بر نتیجه نهایی بصری را فراهم می کند و امروزه این فناوری داغ ترین و قدرتمندترین فناوری مصورسازی داده مبتنی بر وب است. در این دوره، شما نحوه Mapping مقادیر در دامنه داده خود را به دامنه بصری با استفاده از مقیاس ها، و استفاده از توابع شکل های مختلف پشتیبانی شده توسط D3 برای ایجاد شکل های SVG در مصورسازی ها، استفاده و سفارشی کردن محورهای مختلف D3 و master transition خواهید آموخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • استفاده از مقیاس های مداوم
 • استفاده از Time Scale
 • استفاده از Ordinal Scale
 • Interpolating یک رشته
 • رنگ های Interpolating
 • اشیاء ترکیبی Interpolating
 • بازی با محورها
 • کار با محورهای اصلی
 • سفارشی کردن Ticks
 • نقاشی خطوط شبکه
 • پیکربندی مجدد محورها
 • Transition با Style
 • متحرک سازی عناصر تک
 • متحرک سازی عناصر چندگانه
 • استفاده از Ease
 • استفاده از Tweening
 • استفاده از  Transition Chaining
 • استفاده از Transition Filter
 • گوش دادن به رویدادهای انتقالی
 • کار با تایمر