در این دوره، شما خواهید آموخت که چگونه API ها کار می کنند و چگونه آنها را با استفاده از API محبوب MailChimp سفارشی کنید. MailChimp API یک راه برای تعامل با توابع MailChimp بدون لاگ کردن به رابط ارائه می دهد.

سرفصل:

  • آشنایی با  MailChimp API
  • طرح بندی API و مستندسازی
  • بازیابی اطلاعات لیست
  • اضافه کردن اعضای جدید به یک لیست
  • نحوه استفاده از MailChimp API
  • MailChimp API چیست؟
  • طرح بندی و مستند سازی
  • اضافه کردن اعضای جدید به لیست شما
  • نقد: اعضای جدید