این دوره به شما نحوه استفاده و مدیریت Atlassian JIRA instance را نشان می دهد. همچنین با مبانی JIRA و سفارش سازی JIRA برای سازگاری با نیازهای سازمان شما، کامپوننت های JIRA 7، آشنایی با نرم افزار JIRA و JIRA Coreف بررسی JIRA Service Works و ویژگی های جدید در  Jira 7.10 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت جیرا
 • پیکربندی های پروژه
 • بهترین روش های سفارش سازی جیرا
 • سفارش سازی Jira برای مدیریت تست
 • پیکربندی های مورد نیاز برای مدیریت تست
 • طرح گردش کار
 • Validators
 • Conditions
 • Post Functions
 • اپلیکیشن های محبوب برای Jira
 • استفاده از Tempo Timesheets و Tempo Planner
 • استفاده از  X-Ray برای مدیریت تست
 • گزارش دهی با EazyBI
 • ادغام با Bitbucket و GitHub
 • ادغام با ابزارهای دیگر Atlassian با استفاده از لینک های اپلیکیشن
 • ادغام Jira با LDAP و پیاده سازی SSO
 • عیب یابی Jira
 • تنظیم کنترل تغییرات
 • ویژگی های جدید در  Jira 7.10
 • و غیره