دستگاه های iOS با قابلیت های کم انرژی بلوتوث (BLE) مجهز شده اند، اما برای بسیاری از توسعه دهندگان ایجاد اپلیکیشنی که با دستگاه های مجهز به فن آوری بی سیم BLE ارتباط برقرار می کند تا حدودی سخت به نظر می رسد. این دوره، راه حل های عملی برای توسعه دهندگان شرکت هایی است که به دنبال استفاده از BLE هستند. در این دوره با نحوه استفاده از فریمورک Core Bluetooth از Apple برای تشخیص دستگاه های BLE، اتصال به آنها و خواندن و نوشتن داده و نحوه ایجاد اپلیکیشنی که به عنوان یک دستگاه جانبی برای اتصالات دیگر عمل کند آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • فایل های تمرین
 • مبانی (Bluetooth Low Energy (BLE
 • گردش کار ارتباط BLE
 • کلاس های کلیدی Core Bluetooth
 • SensorTag
 • اسکن برای دستگاه جانبی
 • اسکن با UUID
 • کشف خدمات و ویژگی ها
 • نوشتن به یک مشخصه
 • اتصال مجدد به دستگاه جانبی
 • اپلیکیشن ها به عنوان دستگاه جانبی