در این کارگاه با روش های مختلف برای استخراج داده های خارجی در React و نحوه نمایش داده ها در اپلیکیشن خود اشنا می شوید.

در تکنولوژی کامپیوتر، fetch دارای چندین معنی مرتبط با گرفتن، خواندن یا انتقال آبجکت های داده است. react-data-fetching اجازه می دهد تا از یک کامپوننت تک برای مدیریت فراخوانی های API بدون هیچ زحمتی استفاده کنید.