Closures یک مفهوم اصلی برای توسعه دهندگان میانی و پیشرفته جاوا اسکریپت است که می تواند برای بسیاری از برنامه نویسان چالش برانگیز باشد. در این دوره با مفاهیم اصلی، معنای closures و نحوه استفاده از آن در جاوااسکریپت، استفاده از ویژگی های جاوااسکریپت در closures و پیاده سازی الگوی ماژول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چیزی که باید بدانید
 • راه اندازی محیط و فایل های تمرین
 • ایجاد بلوک های Closures
 • محدوده محلی و جهانی
 • توابع Nesting
 • یک مقدار از یک تابع درونی را بازگردانید
 • ایجاد Closures موازی
 • ایجاد و استفاده از Closures
 • پیاده سازی الگوی ماژول
 • اجتناب از unintended closures
 • استفاده از ویژگی های جاوااسکریپت در closures
 • نتیجه
 • مراحل بعدی