در این دوره با Blockchain و هشگراف، مزایا و موارد استفاده هر تکنولوژی، مزایای DLT، مفاهیم کلیدی از جمله هش، nonce و Byzantine Fault Tolerance آشنا می شوید.

سرفصل:

  • Blockchain و فن آوری های امنیت سایبری هشگراف