Autodesk در نهایت شکاف را ازمیان برداشته و BIM را وارد ساختمان سازی کرده است. BIM 360 Ops تمامی تلاش ها از طراحی و ساخت و ساز را در بر می گیرد. این نرم افزار شما را قادر می سازد تا برای عملکرد و عیب یابی بهتر، داده های BIM را به تعمیر و نگهداری و عملیات ساختمانی مرتبط کنید. در این دوره، نحوه استفاده از BIM 360 Ops برای مدیریت امکانات را یاد بگیرید. این دوره نشان می دهد که چطور می توان نمونه کار را در BIM 360 Ops نصب کرد و ساختمان های خاصی را اضافه کرد. او توضیح می دهد که چگونه مدل های Revit را وارد کنیم، اشخاص و دارایی ها را اضافه کنیم، و چگونه دستور کار برای نگهداری برنامه ریزی شده و پیشگیرانه ایجاد کنیم. اریک همچنین به شما در ردیابی موجودی خود با ضبط شماره سریال و بارکد های اختصاص یافته به دارایی ها در BIM 360 Ops کمک می کند. علاوه بر این، یاد می گیرید که چگونه اسناد و مدارک مانند بازرسی، برنامه ها، و موافقت نامه های سطح خدمات را برای ساختمان های نمونه کارخود ذخیره کنید.

سرفصل ها:

  • ایجاد نمونه کار
  • افزودن مخاطبین و ساکنین
  • مشاهده و افزودن دارایی
  • نگهداری زمانبندی
  • افزودن جزئیات
  • ساخت نمونه کار
  • استفاده از برنامه BIM 360 Ops iPad