به کمک این دوره آموزشی یک  بررسی دقیق از سرویس ذخیره سازی Azure Blob، که یک راهکار از نوع object storage برای داده های غیر ساخت یافته در محیط ابر می باشد، داشته باشید. در این قسمت از سری آموزشی Azure Storage for Developers، مدرس دوره به شما کمک خواهد کرد که چگونه بهترین بهره را از این بخش مهم از سرویس ذخیره سازی ابری Azure، کسب کنید. در شروع آموزش مدرس دوره نحوه ایجاد یک حساب کاربری ذخیره سازی را نشان داده و سپس اقداماتی برای اطمینان از امنیت داده های ذخیره شده انجام می دهد. سپس او سرویس ذخیره سازی blobs را پوشش داده و نحوه اتصال به نگهدارنده های blob، کار با انواع مختلف Blob، اضافه کردن blobs و بلوک Blobs، و ایجاد یک امضای دسترسی اشتراکی برای کنترل دسترسی به blob را شرح می دهد. برای کامل تر شدن آموزش، مدرس در مورد کارایی سرویس ذخیره سازی ابری Azure، یعنی blob بحث کرده و نحوه توسعه شبکه توزیع محتوای (CDN) در Azure را نشا ن می دهد.

مباحث دوره:

 • معرفی سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • مرور سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • ایجاد اولین حساب کاربری ذخیره سازی
 • ایجاد اولین حساب کاربری ذخیره سازی blob
 • بررسی سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • امنیت
 • احراز هویت به کمک کلید اشتراکی
 • امضاء های دسترسی اشتراکی (SAS)
 • سیاست های دسترسی ذخیره شده
 • رمزنگاری با خیال آسوده
 • سرویس ذخیره سازی Blobs
 • معرفی سرویس ذخیره سازی Azure blobs
 • اتصال به نگه دارنده های Blobs
 • کار با Append blobs
 • کار با یک اجاره هویت (lease)
 • کنترل دسترسی blob: SAS
 • متادیتا در سرویس ذخیره سازیAzure
 • شبکه های توزیع محتوی (CDN)