این ویدیو آموزشی نگاهی عمیق به درون آنچه که در سرویس Azure Blob Storage می گذرد می‌اندازد. سرویس آژور بلاب راهکار هایی را برای ذخیره سازی حجم زیادی از اطلاعات طبقه بندی نشده ارائه می‌دهد. در این فیلم آموزشی شما با بهترین راهکار های استفاده از این بخش کلیدی مایکروسافت آژور آشنا می‌شوید. در ابتدا روش ایجاد یک حساب کاربری را خواهید آموخت و نخستین گام ها برای اطمینان از امنیت اطلاعاتی که بر روی این سرویس ذخیره نموده‌اید را نیز فرا خواهید گرفت. پس از بخش های مقدماتی، نوبت به خود سرویس بلاب می‌رسد، در ابتدا راه اتصال به بلاب کانتینر و استفاده از انواع مختلف بلاب توضیح داده خواهد شد و پس از آن به سایر مباحث پرداخته می‌شود. در نهایت محدودیت های عملکردی سرویس آژور بلاب و راهکار های پیاده سازی CDN توضیح داده خواهند شد.

سر فصل ها:

 • آشنایی مقدماتی با Azure Storage
 • نگاهی کلی به Azure Storage
 • چگونه اولین حساب خود را ایجاد کنید؟
 • چگونه اولین حساب بلاب خود را ایجاد کنید؟
 • آشنایی با Azure Storage Explorer
 • آشنایی با Shared Key Authentication
 • آشنایی با Shared access signature یا به اختصار SAS
 • قوانین دسترسی به اطلاعات ذخیره شده
 • رمز گذاری
 • اتصال به Blob containers
 • آشنایی و استفاده از Block Blobs
 • آشنایی با Blob Access Control: SAS
 • آشنایی با ابرداده بر روی Azure Storage
 • بررسی عملکرد بلاب
 • آشنایی با CDN
 • ایجاد CDN بر روی سرویس آژور