سرویس Azure Files به شما امکان مدیریت فایل هایی که بر روی فضای ابری این سرویس به اشتراک گذاشته اید را ارائه می‌دهد. در این فیلم آموزشی شما با تمام دانش لازم برای شروع استفاده از سرویس آژور استوریج آشنا خواهید شد. در ابتدا روش ایجاد یک حساب کاربری جدید در سرویس آژور پورتال توضیح داده خواهد شد و پس از آن شیوه های حفاظت از این اطلاعات با استفاده از قوانین و سیگنچر تشریح می‌شوند. در ادامه این دوره شما بیشتر با سرویس های Azure آشنا می‌شوید، برای مثال با نحوه اتصال به فایل های کوئری، دسترسی به فایل ها از دو راه SMB و REST APIs به صورت همزمان و روش استفاده از AzCopy برای انتقال فایل ها به شکل بهینه آشنا می شوید.

سر فصل ها:

 • مقدمه ای بر Azure Storage Files
 • چه چیز هایی باید بدانید؟
 • بررسی کلی Azure Storage
 • ایجاد حساب کاربری جدید در Azure Portal
 • مدیریت حساب های ایجاد شده در Azure Portal
 • آشنایی با Azure Storage Explorer
 • آشنایی با Shared key authentication
 • آشنایی با Shared access signature
 • آشنایی با قوانین دسترسی به فایل های ذخیره شده
 • آشنایی با Encryption at rest
 • اتصال به Azure Storage Files
 • ترکیب REST  و SMB
 • آشنایی با Shared Access Signature یا به اختصار SAS
 • روش استفاده از AzCopy برای عملیات های ناهمگام