یکی از بهترین راه حل ها برای مشکلاتی مانند تاخیر و یا مقیاس پذیری استفاده از Queue (صف) است. استفاده از صف ها به ما در حل مشکلات و چالش های مهمی که در محاسبات چندگانه با آنها رو به رو می‌شویم کمک می‌ کنند. در این آموزش شما با سرویس Azure Queue Storage که به شما امکان ذخیره سازی حجم عظیمی از پیام ها را می‌دهد آشنا خواهید شد. در ابتدا نحوه‌ی ایجاد و ایمن سازی یک حساب در این سرویس شرح داده می‌شود و پس از آن مفهوم های کلیدی که آشنایی با آنها برای استفاده از این سرویس الزامیست توضیح داده می‌شوند و شما را برای استفاده از این سرویس آماده می‌کنند.

سرفصل ها:

 • نگاهی کلی به Azure Storage
 • ایجاد حساب کاربری
 • ایجاد یک حساب کاربری Blob
 • آشنایی با Azure Storage Explorer
 • آشنایی با Shared Key Authentication
 • آشنایی با Shared Access Signature یا به اختصار SAS
 • شرح قوانین مربوط به ذخیره سازی
 • استفاده از ویژگی Encryption at rest
 • مفهوم های مربوط به Queue
 • آشنایی با Queue XML
 • آشنایی با ویژگی‌های زمان
 • آشنایی با Queue Metadata
 • توضیح کنترل دسترسی
 • توضیحات مربوط به عملکرد Queue
 • آشنایی با الگوهای متداول