خودکار شدن شدن اموری مانند ایجاد یک اپلیکیشن در حال توسعه بر روی سرویس های ابری باعث می‌شود که شما به عنوان یک توسعه دهنده بتوانید به صورت تمام و کمال بر روی توسعه اپلیکیشن خودتان تمرکز نمایید. دوره آموزشی پیش رو که دوره ای پروژه محور است به شما کمک می‌کند تا بتوانید با استفاده از تکنولوژی های کارآمد سرویس های ابری شرکت آمازونبه امور توسعه خود سرعت ببخشید. در این فیلم آموزشی روش استفاده از تکنولوژی هایی مانند: CodeCommit، CodeBuild، CodeDeploy و CodePipeline و همچنین روش های مدیریت زیرساخت ها توضیح داده خواهند شد.

سر فصل ها:

 • نگاهی کلی به Automated deployment بر روی AWS
 • چه چیز هایی را باید بدانید؟
 • بررسی سورس کد
 • نکات کلیدی CodeCommit
 • مفهوم های CodeBuild
 • آشنایی با buildspec.yml
 • آشنایی با مفهوم های مربوط بهCodeDeploy
 • استفاده از CodeDeploy
 • نکات کلیدی CodeDeploy
 • آشنایی با مفهوم ها مربوط به CodePipeline
 • اعمال تغییرات بر روی کد ها
 • نکات کلیدی CodePipeline
 • آشنایی با مفهوم های مربوط به Elastic Beanstalk
 • ساخت یک اپلیکیشن بر پایه Elastic Beanstalk
 • نکات کلیدی Elastic Beanstalk