هنگامی که اپلیکیشن Apple Watch را با یک iPhone جفت کنید چه کاری می تواند انجام دهد؟ اگر شما یک توسعه دهنده هستید که بر مبانی تسلط دارید، آماده هستید تا مهارت در اپلیکیشن های watchOS خود را به سطح بعدی برسانید. خوشبختانه، مجموعه ای از API های پیشرفته ای وجود دارد که به شما امکان می دهد به آسانی حرکت، اتصال، نقشه ها، انیمیشن، و پشتیبانی حرکات را به برنامه های watchOS جفت شده اضافه کنید. این دوره نشان می دهد که چگونه با تغییر برنامه آیفون به ساعت اپل، مهارت های موجود خود را گسترش دهید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فایل های تمرین
  • استفاده از حالت های پس زمینه
  • برنامه نویسی یک اپلیکیشن پسزمینه
  • بازسازی اپلیکیشن ها در پس زمینه
  • روز رسانی رابط کاربری با snapshots
  • برقراری ارتباط از Apple Watch به iPhone
  • تعریف و اضافه کردن complications
  • پیکربندی جدول زمانی
  • افزودن نقشه ها، تصاویر متحرک، و پشتیبانی ژست برای اپلیکیشن های watchOS