برنامه اکسس یک سیستم مدیریت پایگاه داده می باشد. در این دوره آموزشی یاد می گیرید چگونه از فرم ها و گزارش ها، برای سازمان دهی، کنترل و نمایش داده های خود و همچنین برای جمع آوری پارامترهای پرس و جوها استفاده کنید. مدرس دوره آموزش را با توضیح در مورد مفاهیم پایه طراحی فرم ها آغاز کرده و سپس نحوه استفاده از کنترل ها، مانند دکمه ها و لینک ها را بیان می کند. مدرس با ترکیب این ایده ها نشان می دهد که چطور یک چارچوب شبیه برنامه کاربردی برای درک مفهوم پایگاه داده ایجاد کنیم. او سپس بررسی دقیقی در مورد گزارش ها داشته و نشان می دهد چگونه یک طرح بندی کارآمد و با ظاهری خوانا را ایجاد کرده، یک گزارش بر اساس یک فرم ایجاد، و چگونه با استفاده از قوانین قالب بندی شرطیبرای برجسته سازی از داده ها استفاده کنید. در انتها مدرس نشان می دهد چگونه فرم ها و گزارش ها را به هم ارتباط دهید و یک گزارش خلاصه و مفید ایجاد کنید.

مباحث دوره:

 • جمع آوری و نمایش داده ها در اکسس
 • روش استفاده از فایل های تمرینی
 • ایجاد فرم ها در اکسس
 • مزایای طراحی خوب فرم ها
 • طراحی برای کاربر نهایی و استفاده کننده
 • آشنایی با پایگاه داده H+ Sport
 • ساخت فرم به کمک راهنمای گام به گام ایجاد فرم
 • ساخت فرم به کمک Subforms
 • اصلاح فرم در نمای طرح کلی
 • مفاهیم پایه در طراحی فرم: ایجاد یک فهرست برای کارمندان
 • سازمان دهی اجزای فرم
 • قالب بندی اشیاء به کمک Format Painter
 • تراز بندی اشیاء
 • کنترل های چنبره ای
 • اصلاح ویژگی های فرم
 • ویژگیهای دیگرفرم
 • اضافه کردان عنوان فرم
 • کار با کنترل های گزارش و فرم
 • کنترل برچسب
 • خطوط و مستطیل ها
 • سازمان دهی فضای صفحه به کمک تب ها
 • کنترل های دکمه ای
 • ویژگیهای کنترلدکمه
 • پیوند زدن به محتوی خارجی
 • اضافه کردن داده به یک text box
 • انتخاب داده با استفاده از Combo box
 • کنترل های فرم برای داده های از نوع Yes/No
 • کنترل ورودی به کمک option groups
 • قرار دار یک تصویر در پس زمینه فرم
 • ویژگی های اضافی برای تصویر
 • جای گذاری یک کنترل subform
 • آماده سازی یک پرس و جو برای ایجاد نمودار
 • نمایش یک نمودار
 • کنترل های Link form
 • ارتباط یک پرس و جو به combo box
 • ویرایش دنباله Tab stop
 • کار بیشتر با پایگاه داده
 • ایجاد منوی اصلی
 • اصلاح ماکروهای تعریف شده برای یک دکمه
 • ایجاد یک فرم برای ورود داده ها
 • به اتمام رسانی فرم مشتری
 • طرح بندی گزارش
 • سازمان دهی و مرتب سازی رکوردها به کمک گروه
 • درک ساختار گزارش
 • ایجاد یک گزارش به کمک راهنمای گام به گام
 • بررسی فرم خروجی ایجاد شده به کمک راهنما
 • ایجاد یک گزارش از یک پرس و جو
 • قالب بندی گزارش در نمای طراحی
 • اعمال قوانین قالب بندی شرطی
 • قالببندیشرطی پیشرفته
 • ایجاد فیلدهایمحاسباتی
 • اضافه کردن عنوان به گزارش
 • بخش بندی تاریخ ها بصورت گروه
 • قالب بندی تاریخ در قسمت های عنوان
 • ارتباط فرم ها و گزارش ها: ایجاد یک خلاصه مفید
 • ایجاد یک پرس و جو
 • ایجاد ساختار گزارش
 • اضافه کردن داده به گزارش
 • اتصال به فرم
 • اتصال به پرس و جو
 • اضافه کرده شماره های خط به گزارش
 • فراخوانی فرم منوی اصلی در هنگام راه اندازی