نورپردازی واقع گرایانه در برنامه ۳ds Maxبسیار ساده تر، سریع تر و بهتر از همیشه شده است. نورپردازیفتومتریک و انتخاب گزینه های موجود برای رندرکردن در۳ds Max، به شما امکان می دهد تا یک توهم باور پذیر ایجاد کنید. این دوره آموزشی بر روی مدل سازی و تجسم معماری تمرکز دارد، اما تکنیک هایآموزش داده شده در آن در سایر حوزه ها مانند تولید تصاویر متحرک نیزقابل استفاده می باشند. مدرس دوره مروری مفهومی برمباحث پیشرفته درنورپردازیو رندرینگ داشته و سپس ایجاد سناریو های مختلف نورپردازی در نرم افزار ۳ds Max را نشان می دهد. همچنین شما در این دوره می توانید به کمک نورپردازی مصنوعی و ایجاد داده های فتومتریک، روشن ورپردازی صحنه های نمای داخلی و بیرونی را با نور طبیعی روز یاد بگیرید. درپایانایندورهشمانحوه کنترل و استفاده از ابزارهای قدرتمند نور پردازی در۳ds Maxرا برای دستیابی به یک نتیجه فتومتریکمی آموزید.

مباحث دوره:

 • بررسی نورپردازی پیشرفته
 • نورپردازی فتومتریک
 • تصحیح گاما با استفاده از linear workflows
 • روشنایی سراسری
 • مفهوم دمای نور
 • نورپردازی خارجی
 • درک مفهموم تصحیح گاما در ۳ds Max
 • ایجاد یکsun positioner
 • گزینه های تنظیماتviewport display
 • تنظیم نور صحنه و استفاده از تکنیک ton mapping
 • تنظیم Sun & Sky
 • تنظیمات و متریال برای موتور رندرArnold
 • رندرینگ نور روز خارجی با استفاده از موتور رندرArnold
 • نورپردازی بر مبنای تصویر
 • نورپردازی برمبنای تصویر با استفاده از environment map
 • تنظیمات قسمت environment در موتوررندرArnold
 • اعمال یک Custom map به backplate
 • نور پردازی بر مبنای تصویر با استفاده از Arnoldskydome light
 • تراز کردن نور خورشید به کمک environment
 • نور خورشید بیرونی با استفاده از Arnold distant light
 • تراز سفیدی یک map
 • ایجاد یک پس زمینه هندسی
 • منور سازی پس زمینه با Emission
 • کار با اجزای داخلی
 • نور روز داخلی با Physical sun & sky
 • نقریب نور خورشید با یک دیسک فتومتریک
 • پر کردن سایه ها با نور نرم
 • نور مصنوعی داخلی در ART
 • وارد کردن یک داده فتومتریک از یک فایل IES
 • نورخورشید داخلی با یک Arnold distant light
 • تقویت نور آسمان با استفاده از Arnold distant light
 • واضح کردن یک شعاع نور Arnold به کمک لنز Radius
 • استودیو نورپردازی و افتکت ها
 • تضعیف با فیلتر اصلاح کننده Arnold Gobo
 • تنظیم ویژگی های Arnold بوسیله رندر کردن حجم