سرویس سند: این سرویس به اسکریپت ها اجازه می دهد فایل های Google Docs را ایجاد کنند، به آنها دسترسی داشته باشند و آنها را تغییر دهد. سرویس سند، اسناد را ایجاد و باز می کند که می توانند ویرایش شوند. کد منبع شامل یادگیری نحوه استفاده از Google Script برای گسترش آنچه Google Docs شما می تواند انجام دهد می باشد.

سرفصل:

 • مقدمه ای بر استفاده از Google Script DocumentApp
 • معرفی DocumentApp
 • ایجاد Document Open Script Editor
 • StandAlone Script Create Doc
 • Bound Script DocumentApp
 • onOpen UI menu maker
 • به روزرسانی Doc Content
 • اضافه کردن محتوا به صورت پویا
 • DocumentApp درج تصاویر
 • DocumentApp اضافه کردن جداول
 • DocumentApp دریافت تمام عناصر
 • DocumentApp مراحل بعدی