بیایید مدرک معتبر مدیریت Salesforce را دریافت کنید تاشغل خود را آغاز کرده و درک عمیقتری از این چارچوب بدست آورید. سری آموزشی Salesforce Administrator Cert Prepبه شما کمک می کند تا برای این آزمون آماده شده و  همه مفاهیم اساسی را مطالعه کنید. این دوره که پنجمین قسمت از این سری آموزشی می باشد، مباحث مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل را پوشش می دهد. مدرس نکات زیادی را در این دوره آموزش می دهد، مانند: نحوه ایجاد گزارش ها و داشبورد های سفارشی، استفاده از  bucket fieldsبرای دسته بندی سریع گزارش ها، استفاده از cross-filters برای اتصال داده های تقسیم شده در گزارش ها، و استفاده از انواع گزارش ها و اجزای جانبی در دسترس برای داشبوردها در Salesforce . او همچنین موارد دیگری را نیز شرح می دهد مانند: تاثیر قوانین و مجوز ها بر قابلیت دسترسی و مشاهده گزارش ها، نحوه مدیریت پوشه ها که گزارش ها و داشبورد ها را در خود جای می دهند، نحوه ایجاد انواع گزارش های سفارشی برای گزارش کردن بسیاری از موضوعات مرتبط مانند حساب های کاربری با تماس ها و نمونه ها.

مباحث دوره:

  • معرفی مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل
  • ایجاد و سفارشی سازی گزارش ها
  • ایجاد پوشه های گزارش و bucket fields و گرفتن خروجی از جزئیات گزارش
  • مدل های اشتراک گذاری موثر بر گزارش ها
  • ایجاد و اصلاح داشبورد
  • مدیریت پوشه های گرارش ها و داشبورد ها
  • انواع گزارش سفارشی