بیایید به یک مدیر فروش Salesforce و دارای مدرک معتبر تبدیل شوید. این مدرک می تواند به توسعه دهندگان Salesforce، مدیران، معماران وفروشندگان حرفه ای کمک کند تاشغل خود راآغازکنند ودرک عمیقتری از این چارچوب بدست آورند. مدرس این دوره آموزشی،برای کمک به آماده شدن شما درآزمون ،سری آموزشی Salesforce Administrator Cert   Prep را طراحی کرده است،که مفاهیم اساسی را باجزئیات کامل دربر می گیرد. دراین دوره که چهارمین قسمت از این سری آموزشی می باشد، مدرس مروری بر مفاهیم، مشارکت و همکاری، مدیریت داده ها، و خصوصیات خودکار سازی دارد. در این دوره می آموزید چطور با وظایف و رخدادها کار کنید، قابلیت گفتگو و اجزای جانبی همکاری و مشارکت در Salesforce را فعال کنید، سپس نحوه واردکردن داده ها، اعتبار سنجی و پشتیبان گیری از داده های فروش خود در  Salesforce را می آموزید. درپایان،چگونگی خودکار سازی فرایند های رایج مانند تأییدیه ها، قوانین واقدامات گردش کاری و استفاده از ابزار Lightning Process Builder برای خودکارسازی پیشرفته ترکارها، مانند ایجاد اشیاء جدید و به روزرسانی فیلد های همه اشیاء را می آموزید.

مباحث دوره:

 • معرفی همکاری ومشارکت، مدیریت و خودکار سازی
 • مدیریت فعالیت ها و همکاری (Chatter)
 • مدیریت فعالیت ها
 • گفتگو (Chatter)
 • مدیریت داده ها
 • معرفی مدیریت داده ها
 • راهنمای ورود داده ها و بار گذاری داده ها
 • ابزار های مصور سازی داده ها
 • پشتیبانی داده ها در Salesforce
 • معرفی خودکارسازی گردش کاری
 • قوانین گردش کاری
 • فعالیت های گردشکاری
 • تاییدیه فرآیندها
 • سرعت بخشیدن به Process Builder