مدرک Salesforce Certified Administrator می تواند به توسعه دهندگان، مدیران ،معماران و متخصصان فروش  Salesforce کمک کند تا شغل خود را آغازکنند و درک خود را از این چارچوب بیشترکنند. مدرس این دوره آموزشی، برای کمک به آماده شدن در آزمون، سری Salesforce Administrator Cert  Prep را طراحی کرده است،که مفاهیم اساسی را با جزئیات کامل دربرمی گیرد. دراین دوره که سومین بخش از این سری آموزشی می باشد، مدرس نشان میدهدکه چگونه فروش خود را مدیریت و سفارشی سازی با روش بازاریابی و سرویس های کاربردی در اکوسیستم Salesforce کنید. در این دوره مطالب مفید زیادی را می آموزید مانند: سفارشی کردن روند فروش ،سریعترکردن مسیر کسب تجربه در بازاریابی، اضافه کردن محصولات به کتاب های قیمت ،قوانین پیکر بندی و نگاشت فیلد برای خودکار سازی مدیریت مشتری های بالقوه جدید ،ایجاد و مدیریت برنامه های تبلیغاتی. همچنین یاد می گیریدچگونه از سرویس کنسول برای مدیریت و اداره امور و بر پا سازی راهکار های پیشنهادی، و انجمن های Salesforce استفاده کنید.

مباحث دوره:

 • فروش، بازاریابی و معرفی سرویس های کاربردی
 • کاربرد های فروش وبازاریابی
 • روند فروش
 • مسیر (یا مسیر فروش) در افزایش سرعت کسب تجربه
 • کتابهای محصولات و قیمت
 • خودکارسازی مدیریت مشتری های بالقوه جدید
 • مدیریت برنامه های تبلیغاتی
 • تاثیر برنامه های تبلیغاتی بر فرصت ها و گزارش تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) برنامه های تبلیغاتی
 • معرفی کاربرد های سرویس و پشتیبانی
 • مدیریت موارد
 • مدیریت راهکار
 • انجمن ها