در این دوره با RHCE، اهداف مرتبط با سیستم های فایل شبکه و به اشتراک گذاری فایل، NFS، توزیع لینوکس و یونیکس، پیکربندی سرور NFS، امنیت NFS، تعامل با SELinux، کار با Samba، فابل SMB و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی NFS
 • فرمان های NFS
 • پیکربندی NFS share
 • نصب NFS share
 • آپشن های کلاینت NFS
 • تأخیر نصب
 • پیکربندی Samba
 • ابزارهای کلاینت Samba
 • نصب و راه اندازی share با Samba
 • پیکربندی تنظیمات VM
 • نسخه ها و امنیت NFS
 • پیکربندی سرور NFS
 • و غیره