در هر جاییکه باشید می توانید به سرورهای خود متصل شوید و کار خود را انجام دهید. این دوره روش های رایج اتصال از راه دور به سرور لینوکس را توصیف می کند. در این دوره با مبانی telnet و (Secure Shell (SSH، دسترسی به سیستم ها از afar و نحوه راه اندازی یک session دسک تاپ از راه دور با محاسبات شبکه مجازی (VNC) آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اهمیت دسترسی از راه دور
 • تنظیم آزمایشگاه
 • قوانین فایروال با UFW و iptables
 • دسترسی به کنسول از راه دور
 • اتصال با Telnet
 • پیکربندی سرور SSH
 • اتصال با SSH
 • دسترسی به GUI از راه دور
 • دسک تاپ ها
 • اتصال با X11
 • پیکربندی سرور VNC
 • اتصال با VNC
 • دیگر گزینه های دسک تاپ از راه دور
 • نتیجه
 • مراحل بعدی