دوره CCNA برای مهندسان جهت صدور گواهینامه (Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice طراحی شده است. این دوره ویدیویی شامل بیش از ۲۵ ساعت محتوا است که شما را برای آخرین امتحان گواهینامه Cisco 640-461 ICOMM v8.0 آماده می کند. نکته: صدور گواهینامه Cisco CCNA Voice نیاز به یک پیش شرط گواهینامه معتبر CCNA Routing & Switching دارد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • گواهینامه Ciscos Voice چیست؟
 • مبانی
 • اصول Telephony – قسمت ۱
 • اصول Telephony – قسمت ۲
 • QoS Primer
 • کامپوننت های UC
 • CUOS UI
 • Admin و User UI
 • گروه ها و نقش های کاربران در CUCM
 • رابط کاربر و ادمین Unity Connect
 • CME CUE
 • CCP و رابط های کاربری CME CUE Admin CLI User  – قسمت ۱
 • CCP و رابط های کاربری CME CUE Admin CLI User  – قسمت ۲
 • Call Flows و Call Legs
 • Call Flows و Call Legs در UCM و UCME – قسمت ۱
 • Call Flows و Call Legs در UCM و UCME – قسمت ۲
 • Call Flows و Call Legs در UCM و UCME – قسمت ۳
 • کلاس سرویس و مسیریابی فراخوانی
 • کلاس سرویس و مسیریابی تماس در UCM – قسمت ۱
 • کلاس سرویس و مسیریابی تماس در UCM – قسمت ۲
 • کلاس سرویس و مسیریابی تماس در UCM – قسمت ۳
 • کلاس سرویس و مسیریابی تماس در UCM – قسمت ۴
 • کلاس UCME سرویس و مسیریابی فراخوانی
 • SCCP و SIP Endpoints و End Users
 • SCCP و SIP Endpoints و End Users در UCM – قسمت ۱
 • SCCP و SIP Endpoints و End Users در UCM – قسمت ۲
 • SCCP و SIP Endpoints و End Users در UCM – قسمت ۳
 • Telephony
 • ویژگی های Telephony در UCM – قسمت ۱
 • ویژگی های Telephony در UCM – قسمت ۲
 • ویژگی های Telephony در UCME
 • اتصال Unity
 • توابع و ویژگی های اتصال Unity – قسمت ۱
 • توابع و ویژگی های اتصال Unity – قسمت ۲
 • سرور حضور Unity
 • توابع و ویژگی های Unified Presence Server
 • عیب یابی Endpoint
 • عیب یابی مسائل Endpoint