در این دوره، ویژگی های پیشرفته فتوشاپ از جمله ابزار انتخاب اتوماتیک و Color Range، Focus Area و فرمان های Refine Edge، آبجکت های هوشمند، slimming و trimming با ابزار Liquify، تکنیک های ترسیم و طراحی با اشکال بردار، بهبود عکس با ترکیب ضعیف با بازسازی آن با مقیاس Content-Aware، ابزارهای شفا و حالت های ترکیبی، استفاده از اثرات لایه، تنظیمات سطح و منحنی، اصلاح لنزها و انحراف چشم انداز، عکاسی سیاه و سفید و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • انتخاب آبجکت ها در عکس ها
 • اصلاح ماسک ها با ابزار Smudge ،Refine Mask و Refine Radius
 • استفاده از ابزار Focus Area
 • تغییر و ایجاد لایه
 • تبدیل و تکثیر در یک عملیات
 • متن
 • ایجاد و پنهان سازی آبجکت هوشمند
 • اعمال  فیلترهای هوشمند
 • Nest کردن آبجکت های هوشمند
 • استفاده از مقیاس Content-Aware
 • اعمال حالت های پشته
 • استفاده از فیلتر Liquify
 • طراحی اشکال بردار سفارشی
 • تنظیم کنتراست، رنگ و روشنایی با حالت های ترکیبی