اسکن شبکه فرآیند ارزیابی شبکه برای شناسایی شبکه میزبان فعال است، یا attacker یا یک رسانه برای ارزیابی امنیتی است. این پروسه نقش بسیار حیاتی در برنامه های ارزیابی ریسک و یا در حال تهیه یک برنامه امنیتی برای سازمان شما دارد. این دوره با مفهوم اسکن شبکه و نحوه بهره بری سازمان از آن آغاز می شود. سپس ما به تکنیک های مختلف اسکن مانند تشخیص پورت و فایروال، تشخیص پورت TCP / IP، تشخیص سیستم عامل و غیره می پردازیم. ما همچنین این مفاهیم را با استفاده از چندین ابزار برجسته در بازار مانند Nmap، Nessus و OpenVAS پیاده سازی می کنیم. با پایان دادن به این دوره، شما تجربه عملی در انجام اسکن شبکه با استفاده از ابزارهای مختلف و انتخاب بهترین ابزار برای سیستم خود را بدست می آورید.

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • بررسی امنیت
 • حملات نمونه
 • قوانین و استانداردها
 • مسائل حقوقی
 • منابع مهم
 • اسکن شبکه
 • مسائل میزبان
 • کشف میزبان
 • اسکن پورت
 • شناسایی اپلیکیشن
 • شناسایی سیستم عامل
 • Nessus
 • دانلود و نصب Nessus
 • پیکربندی اولیه Nessus
 • انجام کشف میزبان با Nessus
 • انجام پورت اسکن با Nessus
 • اجرای شناسایی سیستم عامل و اپلیکیشن با Nessus
 • تحلیل گزارشات Nessus
 • OpenVAS
 • دانلود و نصب OpenVAS
 • پیکربندی اولیه OpenVAS
 • انجام کشف میزبان با OpenVAS
 • انجام پورت اسکن با OpenVAS
 • اجرای شناسایی سیستم عامل و اپلیکیشن با OpenVAS
 • تحلیل گزارشات OpenVAS
 • Nmap
 • دانلود و نصب Nmap
 • پیکربندی اولیه Nmap
 • انجام کشف میزبان با Nmap
 • انجام پورت اسکن با Nmap
 • اجرای شناسایی سیستم عامل و اپلیکیشن با Nmap
 • تجزیه و تحلیل گزارش Nmap