آیا تا به حال به Intune توجه کرده اید؟ و فکر می کنید که بخشی از ویندوز نیست؟ اما چنین است. در این دوره با برنامه ریزی و اجرای Microsoft Intune، مزایا و ویژگی های Microsoft Intune، ادغام و مدیریت و معماری Intune، نحوه مدیریت دستگاه ها و رایانه ها با استفاده از Intune آشنا می شوید. در پایان این دوره، شما یاد خواهید گرفت که کاربران خود را از راه دور که هرگز حضور فیزیکی در دفتر ندارند نظارت کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مزایا و ویژگی های Microsoft Intune
 • معرفی و عناوین
 • معرفی Intune
 • Intune چیست؟
 • ثبت نام برای Intune
 • اپلیکیشن های موبایل
 • تسک های ریموت
 • مانیتورینگ یا نظارت
 • معماری و ادغام Microsoft Intune
 • معماری Microsoft Intune
 • بررسی پرتال های Intune
 • ادغام Office 365
 • استفاده از Office 365 Portals
 • Azure AD Premium
 • AD DS Synch با Azure Demo
 • استقرار کلاینت های Microsoft Intune
 • تأیید در Microsoft Intune
 • افزودن Licenses
 • مدیریت Microsoft Intune
 • کنسول Intune Administrative
 • افزودن مدیران
 • گروه های دستگاه
 • تعریف Alerts
 • مدیریت کامپیوترها با Microsoft Intune
 • سیاست های پیکربندی
 • و غیره