انتقال اپلیکیشن ها و داده ها به ابر چالش های امنیتی جدیدی را برای سازمان هایی که نیازمند یک رویکرد جدید برای امنیت فناوری اطلاعات هستند، ارائه می دهد. در این دوره شما توانایی امنیت سرویس های ابری مایکروسافت آفیس ۳۶۵ و داده ها را از مهاجمان بدست خواهید آورد. اول، شما در مورد سه ستون مدرن امنیت فناوری اطلاعات یاد خواهید گرفت. بعد، شما ویژگی های امنیتی آفیس ۳۶۵ و Azure را شناسایی می کنید که هویت ها، نقاط پایانی و اطلاعات سازمان شما را تضمین می کند. در نهایت، شما به بررسی نحوه استفاده از مهارت های جدید خود برای تشخیص و پاسخ به حوادث امنیتی خواهیم پرداخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چشم انداز تهدید مدرن
 • سناریو مدرن
 • محافظت از Office 365 Mailboxes با Exchange Online Protection
 • ویژگی های Exchange Online Protection
 • الزامات EOP برای Globomantics
 • فیلتر کردن اتصال در EOP
 • فیلترکردن بدافزار در EOP
 • قوانین جریان ایمیل در تبادل آنلاین
 • فیلتر کردن Spam در EOP
 • پیکربندی EOP Spam Filtering
 • ملاحظات اضافی برای تبادل ترکیبی
 • حفاظت از خدمات Office 365 با Advanced Threat Protection
 • Office 365 ATP Safe Links
 • Office 365 ATP Safe Attachments
 • (Sender Policy Framework (SPF
 • (Domainkeys Identified Mail (DKIM
 • The Role of Windows Defender ATP
 • تایید هویت چند عاملی
 • الزامات Globomantics برای دسترسی مشروط
 • (Data Loss Prevention (DLP
 • Azure Information Protection
 • Azure ATP
 • و غیره