در هسته مدیریت پیکربندی در مایکروسافت Azure یک دانش کامل از نحوه اتصال و مدیریت ماشین های مجازی مبتنی بر Azure است. در این دوره شما پیکربندی ویندوز سرور و ماشین های مجازی لینوکس در Azure را برای به حداکثر رساندن عملکرد، دسترسی و امنیت یاد خواهید گرفت. اولا شما یاد خواهید گرفت که چگونه تنظیمات VM از جمله ذخیره سازی، شبکه و افزونه ها را مدیریت کنید.  بعدا، به بررسی نحوه به حداکثر رساندن در دسترس بودن VM، شامل مجموعه های دسترسی، مناطق دسترسی و Azure Advisor خواهید پرداخت. در نهایت، شما می توانید نحوه اجرای امنیت VM در Azure، از جمله کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) و مرکز امنیتی Azure را آموزش ببینید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت پیکربندی VM
 • انجام عملیات عمومی VM
 • حذف VM
 • نسخه ی نمایشی: کار با VMs در Microsoft Azure
 • پیکربندی ذخیره سازی VM
 • پیکربندی شبکه VM
 • Availability Zones
 • Azure Advisor
 • مدیریت امنیت VM
 • کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
 • Azure RBAC Permission Scopes
 • Storage Security
 • معماری Jumpbox
 • Azure Security Center
 • و غیره